• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


06.04.2012 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА ЗОП


С ПРЕДМЕТ: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и инвалиди и Целодневни детски градини на територията на община Балчик"
НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2012-0006

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

До 16.00 часа на 07.05.2012г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 07.05.2012г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 17.05.2012г.

 

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.Документацията за участие може да изтеглите от линковете по-долу:

 

1. Документация

2. Техническо предложение

3. Декларации

4. Ценова позиция 1

5. Ценова позиция 2

6. Ценова позиция 3

7. Ценова позиция 4