• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


30 юли 2012 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА чл.14,ал.1,т.2 от ЗОП

С ПРЕДМЕТ: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."

ЗА ПРОЕКТ:   на Община Балчик  по Оперативна програма „Околна среда" 2007 - 2013 г, приоритетна ос 1, референтен номер BG161PO005/10/1.11/03/19: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ - Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик"


НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2012-0014

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 30.08.2012 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 30.08.2012 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 10.09.2012 г.

 

Поради промяна в първоначалната информация, следва изменение в крайните срокове:

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 03.09.2012 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 03.09.2012 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 13.09.2012 г.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.


Документацията за участие може да изтеглите от линковете по-долу:

Прикачени файлове: