• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


24.09.2012 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА НА чл.14,ал.1,т.2 от ЗОП

 

С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик"


ЗА ПРОЕКТ: "ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА МБАЛ - БАЛЧИК ЗА ОБОРУДВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА"

 

НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2012-0019

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 25.10.2012 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на  25.10.2012 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 05.11.2012 г.

 

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.Документацията за участие може да изтеглите от ТУК

Технически проект може да изтеглите от ТУК