• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


04 април 2013 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП


С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител на комплекс от дейности по проект „Ефективна и ефикасна администрацията в Община Балчик", финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013 г., обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 - Изготвяне на Функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация; Обособена позиция № 2 - Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в администрацията на община Балчик; Обособена позиция № 3 - Подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на служителите на общинската администрация"НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2013-0005

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 30.04.2013 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 30.04.2013 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 07.05.2013 г.

 

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

ЦЕНА 30,00 ЛВ.Документацията за участие може да изтеглите от ТУК

 

Отговори на поставени въпроси:

16.04.2013 г. - Отговор 1

24.04.2013 г. - Отговор 2