• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

08.04.2013 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА ЗОП


С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на консултантска услуга във връзка със строителство на обект: „Претоварна станция за ТБО Балчик", като част от проект No DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г."

 

ЗА ПРОЕКТ: No DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г."


НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2013-0006

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16:00часа на 10.05.2013 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16:00часа на 10.05.2013 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16:00 часа на 20.05.2013 г.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.


Документацията за участие може да изтеглите от ТУК (ZIP)