• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


16.04.2013 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА ЗОП


С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО (ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ) В ОБЩИНА БАЛЧИК

ЗА ПРОЕКТ: Дейностите по обществената поръчка се финансират по договор за безвъзмездна финансова помощ по Ос 2 на Оперативна програма "Околна среда".


НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2013-0007

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 17.05.2013 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 17.05.2013 г. 

КРАЕН СРОК ( удължен )

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 03.06.2013 г.

 

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.


Документацията за участие може да изтеглите от следните връзки (ZIP):

част 1, част 2, част 3 и част 4

Работен план

Публикувано на 26.04.2013г. : Решение за промяна

Публикувано на 23.05.2013 г.: Удължаване на крайния срок за представяне на оферти

Публикувано на 26.07.2013 г.: Отваряне на ценови предложения на 29.07.2013 г.