• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


28.06.2013 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА ЗОП


С ПРЕДМЕТ: Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение на услуга "Отпечатване и предоставяне на ваучери за управление на социални разходи (ваучери за храна) в натура на работниците и служителите на Община Балчик за 2013 г.НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2013-0010

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16:00 часа на 29.07.2013 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16:00 часа на 29.07.2013 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16:00 часа на 08.08.2013 г.

 

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.Документацията за участие може да изтеглите от следния линк: Documents.ZIP


Копия на Решението и Обявлението за обществена поръчка - Решение и Обявление

23.07.2013 г. - Въпроси и Разяснения 1