• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


31.07.2013 г. Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП

С предмет: Публичност по проект „Черноморски  велосипед - Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца - Балчик чрез велосипеди - BSB"

 

 

НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2013-0017

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 21.08.2013 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 21.08.2013 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 28.08.2013 г.

 

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА НА ЦЕНА ОТ 12,00 лв.Документацията за участие може да изтеглите от ТУК (zip)