• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

Предмет на поръчката Одит на  проект „Черноморски  велосипед - Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца - Балчик чрез велосипеди - BSB"

Срок на валидност на публичната поканата: 29.08.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 30.08.2013 г.

Лице за приемане на офертите - Красимира Костова, тел: 0579 7 10 46

Настоящата покана е публикувана под номер 9019104 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК