• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Името, което се среща в повече документи преди и след Освобождението, е Иланлък. Преди 100 години край селото е имало гора. Тя е изсечена след окупирането на Добруджа от румънците, за да се осигури земя за преселените тук цинцари от македонските планини. В гората е имало изключително много змии. На тях селото дължи името си /от турското "илан" - змия/. По онова време селището се е състояло от три махали - Карасинанската, Куру махле и Ембие махле. Карасинанската махала се е оформила в средата на 19-и век от преселници от с. Карасинан /днес Росеново/. В Куру махле живеят потомците на първите българи, заселили се по тия места. За Ембие махле са запазени откъслечни спомени. Според някои краеведи това е било отделно населено място, което е изчезнало. Други са на мнение, че става дума за махала на Иланлък. След попадането на Добруджа под румънска окупация селото получава името Шарпени /буквален превод от турското наименование/.

Първата училищна сграда е построена през 1908 г. Школото в Змеево носи името на Стефан Караджа. През 70-те години е закрито поради липса на деца. Пак по същата причина престава да функционира и детската градина.

Строежът на православния храм "Рождество на Пресвета Богородица" започва по време на румънската окупация на Добруджа - през 1935 г. Когато преселниците от Северна Добруджа пристигат тук, заварват църквата неизмазана.
През 1938 г. е построена първата обществена сграда в Змеево. Първоначално тя е била предназначена за училище. Днес в нея се помещава кметството.
Змеево е сред населените места в Добруджа, които претендират, че край тях се е намирал Антимовският хан, описван от Йордан Йовков. От стари хора е запомнено и точното му местонахождение - на по-малко от километър от днешните граници на селото. Хипотезата, че Антимовският хан е бил именно в този район, се подкрепя и от обстоятелството, че в началото на миналия век основната пътна артерия за Балчик и Батовската долина е минавала край Иланлък.
През 60-те години е поставено началото на читалищната дейност в Змеево. Читалището носи името на Йордан Йовков. Днес към него функционира и група за автентичен фолклор. В темелите на читалището е зазидан завет към поколенията. Местни хора разказват, че в една от колоните на сградата са поставени и три бутилки вино.
С адресна регистрация в Змеево са 320 души. Живеещите в селото са около 400. Етническият състав на населеното място е изцяло български. В Змеево няма турци и роми. Този феномен днешните жители на населеното място обясняват с избухливия нрав на предците си. Особено буйни са били дошлите от Фрикасеи преселници. За тях разказват, че винаги ходели с нож на кръста .
Землището на Змеево е 24 000 дка. Обработват се предимно от местната кооперация. Има и няколко частни земеделски стопани.


Кмет на селото: Илийчо Илиев

Тел.: 05724/387; 05724/367
0895/554058
e-mail: zmeevo@balchik.bg