• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

   Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на велосипедни станции, велосипеди, оборудване и специализиран софтуер, като част от проект „Черноморски велосипед - Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца - Балчик чрез велосипеди - BSB", финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2007-2013 г."

 

НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2014-0005

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 29.04.2014 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 29.04.2014 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 09.05.2014г.

ОТВАРЯНЕ на офертите

12.05.2014 от 11:00 часа

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК.Документацията за участие и приложенията към нея може да изтеглите от ТУК (zip)

03.04.2014 г. - Решение за промяна в раздел III.2.1 на Обявление за поръчка

30.07.2014 г. - Отваряне на ценови оферти на 05.08.2014 г.

26.08.2014 г. - Решение за класиране и избор на изпълнител - Решение № 70 от 26.08.2014 г.


Тук може да намерите допълнителна информация по тази обществена поръчка