• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Многофамилни жилищни сгради, които отговарят на изискванията на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за прилагане на мерките за енергийна ефективност:

Многофамилни жилищни сгради с номера:

1, 2 , 8 , 9 , 10, 11 ,12 ,13 , 14, 15 ,16, 17 ,18, 20, 21 , 24, 25, 26, 34, 36, 39 , 40 в ж.к. "Балик", гр. Балчик


Многофамилна жилищна сграда:

ул. "Дунав" № 1, гр. Балчик


Многофамилни жилищни сгради с номера:

1 на ул. "Родопи" № 1, с. Оброчище

2 на ул. "Тинтява", с. Оброчище


Методически указания  (DOC)

Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците (DOC)

Изготвената от МРРБ брошура - натиснете тук (PPT)
Изготвената презентация от ММРБ  - натиснете тук (PPT)


Образци на документи (DOC) за учредяване на Сдружение на собствениците:

Приложение № 1 - Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености

Приложение № 2 - Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците

Приложение № 3 - Протокол за проведено ОС на етажната собственост/етажните собствености

Приложение № 4 - Споразумение за създаване на СС


Образци на документи (DOC) за последващи действия на Сдружението на собствениците:

Приложение № 5 - Заявление за интерес и финансова помощ

Приложение № 6 - Справка за ССО

Приложение № 7 - Покана за ОС на СС

Приложение № 8 - Протокол от залепване на поканата за  свикване на ОС на СС

Приложение № 9 - Протокол за проведено ОС на СС

Приложение № 10 - Договор между общината и СС

Приложение № 11 - Договор за целево финансиране между общината, ББР и областния управител

Приложение № 12 - Декларация от собственик – нечленуващ в СС

Приложение № 13 - Контролен лист за проверка на документи за сключване на договор за целево финансиране по национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Приложение № 14 - Условия за изпълнение на схемата по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради