• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол от 20.09.2017 г.

По трета точка от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за второто тримесечие на 2017 година , съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ЗА ИНФОРМАЦИЯ