• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол от 16.11.2017 г.

По седма точка от дневния ред: Отчет за дейността на общински съвет - Балчик за периода месец януари - октомври 2017 година

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС

ЗА ИНФОРМАЦИЯ