• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 77 Протокол 13 от 12.05.2008 г.

РЕШЕНИЕ 77: На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 19 от Закона за управление на отпадъците, общински съвет Балчик:

1.          Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на община Балчик.