• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 78 Протокол 13 от 12.05.2008 г.

РЕШЕНИЕ 78: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 2 от Закона за защита при бедствия, общински съвет - Балчик:

1.     Приема План за защита при бедствия.