• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 79 Протокол 13 от 12.05.2008 г.

РЕШЕНИЕ 79: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общински съвет - Балчик:

1.          Приема План за Управление на Водите община Балчик за периода 2009-2022 година.