• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 80 Протокол 13 от 12.05.2008 г.

РЕШЕНИЕ 80: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, общински съвет - Балчик:

1.     Приема Програма за енергийна ефективност 2009 година