• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 81 Протокол 13 от 12.05.2008 г.

РЕШЕНИЕ 81: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отменя свое Решение № 42 по Протокол № 8 от 29.02.2008 година.