• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 84 Протокол 13 от 12.05.2008 г.

РЕШЕНИЕ 84: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 54, ал. 1 и 2 от ЗОС, общински съвет - Балчик:

1.                 Възлага на общинско предприятие "БКС" да осъществява и функция по управление на обекти - общинска собственост, включваща в частност събиране на наеми по сключени от общината договори за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.

2.                 Упълномощава Управителя на общинско предприятие "БКС", съвместно с отдел "Счетоводен" да актуализира правилника за дейността на "БКС", като последния бъде внесен за утвърждаване в общински съвет, съгласно чл. 52, ал.2 от ЗОС.