• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 97 Протокол 13 от 12.05.2008 г.

РЕШЕНИЕ 97:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик не приема предложението за отменя Решение № 63 по Протокол № 10 от 28.03.2008 година на общински съвет - Балчик в частта за закриване на ОУ "Стефан Караджа" с. Стражица.