• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 98 Протокол 13 от 12.05.2008 г.

РЕШЕНИЕ 98:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик:

1.                 Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на РПУ град Балчик, в размер на 2800 лева с включено ДДС, необходими за извършването на текущ ремонт - строително ремонтни работи на помещение за монтиране на цифрова телефонна централа и тел. 112.

2.     Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия за превеждане на паричната сума.