• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 102 Протокол 15 от 12.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 102: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 37 от  ПОДОбСНКВОбА, общински съвет - Балчик избира за председател на ПКБФЕЕ - Ерджан Хюсеин Тургут.