• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 103 Протокол 15 от 12.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 103: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отменя точка Четвърта и точка Пета от Решения на ОбС - Балчик, както следва №№ 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 по Протокол № 13/12.05.2008 година.