• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 104 Протокол 15 от 12.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 104: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински Съвет - Балчик отменя свое Решение № 96 по протокол № 13 от 12.05.2008 година.