• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 107 Протокол 15 от 12.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 107:          На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, общински съвет Балчик:

1.                      Дава своето съгласие община Балчик да стане член на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Местна Инициативна Група - Балчик" град Балчик, регистрирано в Окръжен съд Добрич, с Решение № 134 от 07.02.2008 година.

2.                      Определя кмета на общината за представител в Общото събрание на Сдружението.