• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 108 Протокол 15 от 12.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 108: На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА  и  във връзка с чл.8, ал.4 от Наредба №2 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществявaне на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили на МТС (обн.ДВ бр.32/29.03.2002 г., последно изм. бр.45/02.06.2006 г.) и Протоколи № 1/16.11.2007г.  и №1/26.02.2008г.  Общински съвет Балчик реши:

 

I. Утвърждава промени в маршрутни разписания №4.1 и №4.2 по линия Балчик - Тригорци /утвърдени с решение №37/27.02.2004г./ както следва:

        
 

МАРШРУТНО  РАЗПИСАНИЕ №  4.11

Междуселищна автобусна линия

Балчик - Тригорци 

изпълнява се  целогодишно


Разстоя

ние км

Час, минути

маршрут

Час, минути

пристига

стои

тръгва

пристига

стои

тръгва

06.45

АГ.Балчик
3

6.49

1

6.50

кв.Левски
12

7.00

1

7.01

Гурково
18

7.08Тригорци7.15

6
         Гурково

7.22

1

7.23

13
Царичино

7.31

1

7.32

20
кв.Левски

7.40

1

7.41

23
АГ Балчик

7.45

В събота и неделя тръгване от АГ Балчик в 7.30 часа и обратно от Тригорци 8.00 часа


МАРШРУТНО  РАЗПИСАНИЕ №  4.12

Междуселищна автобусна линия

Балчик - Тригорци 

изпълнява се  от 15.09. до 30.06


Разстоя

ние км

Час, минути

маршрут

Час, минути

пристига

стои

тръгва

пристига

стои

тръгва

013.30

АГ.Балчик

14.453

13.34

1

13.35

кв.Левски

14.40

1

14.41

10

13.43

1

13.44

Царичино

14.31

1

14.32

17

13.53

1

13.54

Гурково

14.21

1

14.22

23

14.00Тригорци14.15


МАРШРУТНО  РАЗПИСАНИЕ №  4.13

Междуселищна автобусна линия

Балчик - Тригорци 

изпълнява се  от 15.09. до 30.06Разстоя

ние км

Час, минути

маршрут

Час, минути

пристига

стои

тръгва

пристига

стои

тръгва

016.15

АГ.Балчик

17.153

16.19

1

16.20

кв.Левски

17.10

1

17.11

10

16.28

1

16.29

Царичино

17.01

1

17.02

17

16.37

1

16.38

Гурково

16.52

1

16.53

23

16.44Тригорци16.45


В събота и неделя  тръгването от АГ Балчик е  в 16.00 ч и обратно от Тригорци  16.30ч.
МАРШРУТНО  РАЗПИСАНИЕ №  4.2

Междуселищна автобусна линия

Балчик - Тригорци 

изпълнява се  от 01.07. до 14.09


Разстоя

ние км

Час, минути

маршрут

Час, минути

пристига

стои

тръгва

пристига

стои

тръгва

016.00

АГ.Балчик
3

16.04

1

16.05

кв.Левски
12

16.15

1

16.16

Гурково
18

16.23Тригорци16.25

6
         Гурково

16.33

1

16.34

13
Царичино

16.42

1

16.43

20
кв.Левски

16.50

1

16.51

23
АГ Балчик

16.55
II. Утвърждава промени в Маршрутно разписание №5-1 по Градска линия №3 /утвърдено с решение №37/27.02.2004г. изм. с решение №186/31.03.2005г./ както следва:

         1.Начална спирка -  от Гаража на  Нови гробища;

         2.Общия пробег  по линията  -  от 5.6 км  на 6.0 км ;

         3.Маршрутни разписания за всеки час на тръгване


МАРШРУТНО  РАЗПИСАНИЕ № 5-1.1

По автобусна линия:  ГРАДСКА  №3

изпълнява се  целогодишно


Разстоя

ние км

Час, минути

маршрут

Час, мин.

пристига

стои

тръгва

пристига

стои

тръгва

007.35

Нови Гробища
0.2

07.36

1

07.37

Геомаш
0.5

07.38

1

07.39

Енерго
0.5

07.40

1

07.41

АПК
0.3

07.42

1

07.43

Елпром
0.5

07.44

1

07.45

Антим I/Ср.гора
0.5

07.46

1

07.47

Левски

/срещу тото пункт/
0.5

07.48

1

07.49

Хлебозавод
0.5

07.50

1

07.51

Нов живот
0.4

07.52

1

07.53

Гемеджи
0.8

07.54

1

07.55

Болница
0.9

07.56

1

07.57

Пл."21 IX"

/център/
0.4 / 6.0

07.58пл.Рибарски08.00

пл.Рибарски
0.4

08.01

1

08.02

К.Кисимов
0.6

08.03

1

08.04

Пенсионерска
0.5

08.05

1

08.06

Общ.болница
0.8

08.08

1

08.09

Гемиджи
0.4

08.10

1

08.11

Нов живот
0.5

08.13

1

08.14

Хлебозавод
0.5

08.15

1

08.16

Захарни изделия

/бивш р-т Балик/
0.5

08.17

1

08.18

ОУ Антим I
0.4

08.19

1

08.20

Елпром
0.4

08.21

1

08.22

АПК
0.3

08.23

1

08.24

Гарадок
0.7/  6.0

08.25Нови гробища

МАРШРУТНО  РАЗПИСАНИЕ № 5-1.2

По автобусна линия:  ГРАДСКА  №3

изпълнява се  целогодишно


Разстоя

ние км

Час, минути

маршрут

Час, мин.

пристига

стои

тръгва

пристига

стои

тръгва

008.30

Нови Гробища
0.2

08.31

1

08.32

Геомаш
0.5

08.33

1

08.34

Енерго
0.5

08.35

1

08.36

АПК
0.3

08.37

1

08.38

Елпром
0.5

08.39

1

08.40

Антим I/Ср.гора
0.5

08.41

1

08.42

Левски

/срещу тото пункт/
0.5

08.43

1

08.44

Хлебозавод
0.5

08.45

1

08.46

Нов живот
0.4

08.47

1

08.48

Гемеджи
0.8

08.49

1

08.50

Болница
0.9

08.51

1

08.52

Пл."21 IX"

/център/
0.4 / 6.0

08.53пл.Рибарски09.00

пл.Рибарски
0.4

09.01

1

09.02

К.Кисимов
0.6

09.03

1

09.04

Пенсионерска
0.5

09.05

1

09.06

Общ.болница
0.8

09.08

1

09.09

Гемиджи
0.4

09.10

1

09.11

Нов живот
0.5

09.13

1

09.14

Хлебозавод
0.5

09.15

1

09.16

Захарни изделия

/бивш р-т Балик/
0.5

09.17

1

09.18

ОУ Антим I