• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 110 Протокол 15 от 12.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 110:          На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и молба вх. № 320/12.05.2008 година и вх. № 346 от 26.05.2008 година, общински съвет - Балчик отпуска 5000 (пет хиляди) лева за отпечатване на книгата "Морският бой при Балчик - неизвестното събитие в историята на българския военноморски флот" на г-н Дарин Димитров Канавров - уредник в Исторически музей - Балчик.