• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 111 Протокол 15 от 12.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 111: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик променя т. 3.1.1. на Решение № 60 по Протокол № 9 от 11.03.2008 година, както следва:

От "Предоставят се допълнително 15 000 лв. на Морски клуб Балчик за организация и провеждане на Регата "Балчик" м. октомври".

Става "Предоставят се допълнително 15 000 лв. на Морски клуб Балчик за закупуване на детски лодки.