• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 112 Протокол 15 от 12.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 112: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Никола Костадинов Маринов от гр. Балчик, ж.к. "Балик", бл. 17, вх. "А", ет. 1, ап. 1, в размер на 1000 лева за закупуване на два броя акумулатори за инвалидната му количка.