• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 113 Протокол 15 от 12.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ 113: Общински съвет - Балчик не приема предложението за отпускане на безплатни карти за пътуване за вътрешноградския транспорт на г-жа Вера Митрашкова и д-р Георги Вангелов