• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 432 Протокол 38 от 30.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 432: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка от Галина Неделчева - началник отдел "Хуманитарни дейности" с в № 94М-426-1/21.10.2009 г., Общински съвет - Балчик не приема да се финансира със средства от местни приходи на общинския бюджет обучението на учители за повишаване на квалификация.