• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 446 Протокол 38 от 30.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 446: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 на чл. 21 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема отчета за дейността на "МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2008 година.