• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 447 Протокол 38 от 30.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 447: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24, ал. 1 от Наредба № 18 на Министерството на Здравеопазването за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, общински съвет - Балчик дава съгласието си за провеждане на акредитационна процедура на "Медицински център - І -Балчик" ЕООД.