• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 448 Протокол 38 от 30.10.2009 г.

РЕШЕНИЕ 448: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Стефан Емилиянов Стефанов от град Балчик, ул. "Тузла" № 12, в размер на 800.00 лева, за подпомагане на семейството.