• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 471 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

6. Предложение за отпускане на финансова помощ на РУ на МВР Албена.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината      

РЕШЕНИЕ 471: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик:

1. Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на РУ-МВР-Албена, в размер на 1 800.00 лв., необходима за изготвянето на календар, тип "Пирамида" за 2010 г., с кратка информация за използваните методи на телефонни измами, съвети как да се предпазят и телефоните на ОДЧ в РУ МВР Албена.

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия за превеждане на паричната сума.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0