• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 481 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

14. Предложение за отпускане средства за почерпка на ученици по повод Коледа и Нова година.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

РЕШЕНИЕ 481: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с честване на коледните и новогодишни празници, Общински съвет - Балчик:

1. Определя сумата 3986.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината по повод Коледа и Нова година, както следва:

№      Училище                               Бр. ученици                 Сума

1.1. СОУ "Христо Ботев" Балчик   394 ученици                  788.00 лева

1.2. ОУ "Антим I" Балчик               368 ученици                  736.00 лева

1.3. ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

Балчик                                             325 ученици                  650.00лева

1.4. СОУ "Хр. Смирненски"

Оброчище                                       404 ученици                  808.00 лева

1.5. ОУ Т. С. Раковски" Сенокос   141 ученици                  282.00 лева

1.6. ОУ "Васил Левски" Соколово   99 ученици                  198.00 лева

1.7. ПГ за КОС "А. Константинов"

Балчик                                             156 ученици                  312.00 лева

1.8. ПУ "Акад. Т. Самодумов"

с. Кранево                                       106 ученици                  212.00 лева

2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0