• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 485 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

РЕШЕНИЕ 485: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска еднократна финансова помощ, както следва:

1.           Роберт Рашков Димитров от гр. Балчик, ул. "Тузла" № 7, в размер на 500 лева, за покриване на разходи за погребение на баща му Рашко Димитров Христов и подпомагане на семейството.

Гласували поименно със "За" -12, "Против" - 1, "Въздържал се" - 8


2.           Дениз Алиев Хасанов от гр. Балчик, ул. "Ивайло" № 3, в размер на 500 лева, за подпомагане на семейството.

Гласували поименно със "За" -14, "Против" - 1, "Въздържал се" - 6


3.           Инна Петрова от гр. Балчик, ул. "Й. Йовков" № 11, в размер на 200 лева, за подпомагане на семейството.

Гласували поименно със "За" -14, "Против" - 1, "Въздържал се" - 6


4.           Кольо Георгиев Василев от с. Безводица, в размер на 250 лева, за подпомагане на децата му.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0