• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 601 Протокол 47 от 24.05.2010 г.

Т. 2. Предложение за награждаване "Учител на годината - 2010" в община Балчик.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 601: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка от инж. Юлияна Чатова - директор на ПГ за КОС "Алеко Константинов" с вх. № 31-09-7/28.04.2010 г., протоколи и предложения от СОУ "Христо Ботев", ОУ "Св.св. Кирил и Методий", ОУ "Антим I", СОУ Оброчище, ОУ Соколово, ОУ Сенокос, ОДК Балчик, ЦДГ № 1 "Здравец", ОДЗ № 2 "Знаме на мира", ЦДГ № 3 "Чайка", ЦДГ "Първи юни" Оброчище, Общински съвет - Балчик

реши :

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава с парична награда от по 100.00 лева на човек учителите на 2010 година в Община Балчик:

СОУ "Христо Ботев" Балчик

1. Петър Петров - учител по английски език гимназиална степен

2. Росица Великова - учител по руски език прогимназиална степен

3. Дарина Грамчева - учител начален етап

ОУ "Антим I" Балчик

1. Александър Гаврилов Мирчев - учител по изобразително изкуство и технологии

2. Денка Христова Иванова - учител начален етап

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

1. Ирена Илиева Асенова - учител по български език и литература

2. Арзие Ахмедова Абдулова - учител начален етап

ПГ за КОС "Алеко Константинов" Балчик

1. Уляна Георгиева Георгиева - учител по руски език

СОУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

1. Мария Димитрова Ташева - помощник директор

2. Савка Ангелова Николова - учител по български език и литература, гимназиална степен

3. Желязка Георгиева Атанасова - учител начален етап

ОУ "Васил Левски" с. Соколово

1. Величка Иванова Кирова - учител по български език и литература

2. Митка Великова Найденова - учител начален етап

ОУ"Г. С. Раковски"с. Сенокос

1. Костадинка Христова Гавраилова - старши учител начален етап

2. Таня Костадинова Карамфилова - старши учител прогимназиален етап Общински детски комплекс Балчик

1. Елена Дамянова Цанева - учител по изобразително и приложно изкуство Целодневни детски градини

1. Марина Георгиева - детска учителка ЦДГ № 1 "Здравец" Балчик

2. Мария Николова - детска учителка ОДЗ № 2 "Знаме на мира" Балчик

3. Величка Николова Иванова - детска учителка ЦДГ № 3 "Чайка" Балчик

4. Елена Иванова Йорданова - детска учителка ЦДГ "Първи юни" с. Оброчище

5. Ана Минчева - директор на ЦДГ село Пряспа.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0