• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 602 Протокол 47 от 24.05.2010 г.

3. Предложение за награждаване на ученици по повод 24-ти май - Ден на  българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 602: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка от инж. Юлияна Чатова-директор на ПГ за КОС "Алеко Константинов" с вх. № 31-09-7/28.04.2010г., както и предложения от СОУ "Хр.Ботев",ОУ "Св.св. Кирил и Методий", ОУ "Антим I", СОУ Оброчище, ОУ Сенокос, ОДК Балчик, Общински съвет - Балчик

реши:

1. Награждава за високи постижения в учението, изкуството и спорта и по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, с парична награда от по 100.00 лева/човек, следните ученици:

1. Карина Димова Димчева - клуб "Компютър" при Общински детски комплекс Балчик, III място в Национално състезание по ИКТ

2. Здравко Пламенов Димитров - ученик от XІІ клас, ПГ за КОС "Алеко Константинов" Балчик, за високи постижения в спорта

3. Митко Йорданов Костадинов - ученик от XІІ клас, СОУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище, за активно участие в цялостния живот на училището

4. Николай Томов - ученик от XІ клас, СОУ "Христо Ботев" Балчик, за високи успехи в учението и извънучилищните дейности

5. Ерсин Исмаил Ердуан - ученик от VІІІ клас, ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

6. Илияна Енчева Симеонова - ученичка от VІ клас, ОУ "Антим I" Балчик

7. Наталия Ганчева Димитрова - ученичка от V клас, ОУ "Г. С. Раковски" с. Сенокос

8. Клуб "Компютър" при Общински детски комплекс - средствата да се получат от Тинка Сивриева.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0