• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 603 Протокол 48 от 24.05.2010 г.

Т. 4 - Предложение за награждаване на пенсионирани учители.

     Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 603: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик награждава с парична награда от по 50.00 лева на човек пенсионирани учители, по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, както следва:

            1. Славка Чакова

       2. Ганка Андреева

       3. Иванка Атанасова

       4. Мария Върбанова

       5. Мария Бонева

       6. Анастасия (Сиса) Иванова

       7. Маргарита Митева

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0