• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 114 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По четиринадесета точка: Разглеждане предложение за именуване на нова улица в ж.к. "Балик", град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 114: На основание чл. 21, ал. ІІ, във връзка ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Балчик дава съгласие за именуване на нова улица в кв. Балик, град Балчик с името на  д-р Иван Пенаков /отсечката/ в кв. Балчик, която започва от ул. "Желязко Бончев" и завършва до ул. "Янтра", успоредна на ул. "Борис Янев" и включването и в ЕКАТТЕ на Република България.

Решението е прието със "За" - 18 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 1 глас