• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 16.12.2019 г.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  И ЗАПОВЕД  ЗА ОДОБРЯВАНЕ


Общ устройствен план на Община Балчик на сайта на МРРБ - тук.


Старите обявления може да намерите тук!

------


План за интегрирано развитие на Община Балчик 2021-2027г. публикуван в:

- Официална интернет страница на община Балчик

- Портал за обществени консултации


#ОУП