• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

28.04.2011

Община Балчик ще сключи рамков договор за партньорство с германската община Боксберг. Документът предвижда сътрудничество между двете общини в младежкия и културен обмен, туризма, както и на съвместното ползване на програми от Европейския съюз. Във взетото днес решение на местния парламент се посочва, че бъдещият договор ще бъде подписан от кметовете на двете общини на 20 септември 2011г.


Анкета за разработване на План за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г.
През месец септември стартират обучения на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик за по-ефективно изпълнение на извършваните от рибарите дейности,