• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

03.06.2011

Съгласно промените в Закона за гражданската регистрация, лицата, променили настоящия си адрес от едно населено място в друго през периода от 1септември 2010г. до 31 януари 2011г., в двумесечен срок от влизане на този закон /от 20май до 20 юли включително/ трябва да представят в Общинска администрация отдел “ГРАО” изискващите се документи по чл.92, ал.2 и ал.3 за извършване на адресна регистрация от Закона за гражданската регистрация:
- документ за собственост на имота
- договор за ползване на имота за жилищни нужди
- писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец
За лицата, които не са изпълнили в определения срок това задължение, автоматично ще бъде върнат старият им  настоящ адрес.

Интересът към новата услуга на общинската служба "Домашен социален патронаж" расте. Това каза ръководителят на институцията Нели Иванова.