• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

03.06.2011

Кметът на Община Балчик Николай Ангелов подписа днес договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Регионално развитие” в Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Одобреният за финансиране проект е по схема „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”. Общата му стойност е 960 872,64 лв, като приносът на Общината ще бъде 48 043,63 лв. Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с подкрепата на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионалното развитие.
В проекта е заложен ремонт на Алея Дамба в участък с дължина 370 метра , както и буни 204 и 205. Бронировката от тетраедрони ще бъде демонтирана и заменена с едри скални блокове. Ремонт ще бъде извършен и на стоманенобетоновите парапет и настилка.

Интересът към новата услуга на общинската служба "Домашен социален патронаж" расте. Това каза ръководителят на институцията Нели Иванова.