• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

22.06.2011


     28 юни 2011 г. е крайният срок за подаване на документи в Бюрото по труда и кандидатстване за одобрената на Община Балчик заявка по Национална програма „Старт в кариерата".

     Във връзка с Процедура 2011 по Компонент 1 от програма „Старт в кариерата" Община Балчик кандидатства за откриването на  пет работни места в структурата й, от които бе одобрено само едно. На висшистите до 29 - годишна възраст, които не са работили по специалността си и са регистрирани в „Бюрото по труда" се предоставя възможност да започнат работа за срок от 9 месеца в Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване". Професионалната квалификация трябва да бъде в сферата на Социалните, стопански и правни науки, Публичната администрация, Администрация и управление. Други изисквания са компютърна грамотност и владеене на чужд език.От ЕРП Север съобщават, че поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия,
"За чиста храна" е девизът на малките производители, които ще посрещат лично своите потребители утре между 17 и 21 часа в началото на крайбрежната алея в Балчик.