• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

07.11.2011

Със заповед на кмета на Община Балчик Николай Ангелов на основание чл.325, т.3 от Кодекса на труда е освободена от длъжност Къймет Тургут, заместник-кмет "Туризъм, евроинтеграция, международно сътрудничество и екология".

Интересът към новата услуга на общинската служба "Домашен социален патронаж" расте. Това каза ръководителят на институцията Нели Иванова.