• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

07.12.2011

Община Балчик ще подпише утре споразумение за партньорство с Агенцията за социалното подпомагане по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  "Приеми ме" по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Максималният бюджет на проекта, реализиран с подкрепата на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, е 15 000 000 лева.
Специфичните цели на проекта са прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа”, създаване на условия за намаляване на бедността, чрез заетост като приемни родители на безработни лица, както и децентрализиране на услугата и разгръщането й на общинско ниво.

Община Балчик получи награда за принос в благоустройството на десетото юбилейно издание на престижния конкурс за Луксозно строителство, архитектура и дизайн - LUXURY Property...
Срутване на земна маса от хълма в близост до стадиона в центъра на Балчик е констатирано тази сутрин. Камъни и варовикова пръст са