• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

07.12.2011

Община Балчик ще подпише утре споразумение за партньорство с Агенцията за социалното подпомагане по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  "Приеми ме" по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Максималният бюджет на проекта, реализиран с подкрепата на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, е 15 000 000 лева.
Специфичните цели на проекта са прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа”, създаване на условия за намаляване на бедността, чрез заетост като приемни родители на безработни лица, както и децентрализиране на услугата и разгръщането й на общинско ниво.

Уважаеми съграждани,

За пръв път на 24 май “Върви народе възродени” няма да звучи по улиците на Балчик. Пандемията промени битието ни, а рестрикциите наложиха отмяна и на...
Детските градини и ясли на територията на община Балчик ще започнат работа на 26 май. На директорите е възложено да организират ежедневната дезинфекция на детските площадки...