• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

08.12.2011


Общинският съвет в Балчик прие Правилник за организацията и дейността си. На заседанието бе избрано ръководството и членовете на Постоянните комисии към Общинския съвет. След гласуване за председатели на комисии бяха избрани: Постоянна комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове - Росица Пенева; Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и екология - Веселин Николов; Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт - Никола Аркалиев; Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности - Христо Н. Христов; Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности - д-р Маргарита Калинова; Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности - Красимир Кунев; Постоянна комисия за установяване на конфликт на интереси - Стефан Каров.

Веселин Николов бе избран  за  представител на Общински съвет - Балчик, за член на областния съвет за развитие на област Добрич. За делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България бе определен Виктор Митраков, а за негов заместник - Стефан Диков.Уважаеми съграждани,

За пръв път на 24 май “Върви народе възродени” няма да звучи по улиците на Балчик. Пандемията промени битието ни, а рестрикциите наложиха отмяна и на...
Детските градини и ясли на територията на община Балчик ще започнат работа на 26 май. На директорите е възложено да организират ежедневната дезинфекция на детските площадки...